Een glasvezelaansluiting is een glasvezelverbinding tot aan de woning, ook wel Fiber to the Home (FTTH) genoemd.

Bij andere technieken zoals kabelinternet, VDSL of ADSL bestaat een gedeelte van het netwerk tussen de verdeelkasten van de provider uit glasvezelverbindingen. Het laatste deel van wijkcentrale/wijkverdeler tot aan de woning is echter altijd twisted-pair of coax kabel. Deze vormen verreweg het grootste aandeel/meters van de aansluitingen. Bij FTTH is ook dat laatste stuk naar de woning altijd glasvezelkabel.

Over een FTTH-verbinding kunnen, net als over (V)ADSL- en coax netwerken, meerdere diensten geleverd worden. Vaak gebeurt dit in de vorm van triple play: internet, (digitale) televisie, radio en digitale telefonie (VOIP), maar ook losse internet-, telefonie- of radio- en televisie-abonnementen zijn bij de meeste providers mogelijk.

Met de hoge symmetrische bandbreedte van een glasvezelaansluiting tot in de woning kunnen diensten geleverd worden die niet via (V)ADSL- of coax netwerken leverbaar zijn. Het project Kenniswijk waarvoor de Nederlandse overheid subsidies beschikbaar heeft gesteld had tot doel die nieuwe diensten te inventariseren en te ontwikkelen. Bij diverse lokale glasvezelinitiatieven worden nieuwe diensten ontwikkeld die optimaal gebruik maken van de hoge symmetrische snelheden van glasvezel. Meestal gaat het om diensten in de zorg (videospreekuur met de huisarts, camerabewaking, e.d.), lokale TV (wijk-TV, gemeenteraadsvergaderingen-online via TV, sport-TV van lokale sportverenigingen) en lokale informatie (bibliotheek online, cultuur online).

Dit project is mede mogelijk gemaakt door