De gemeente Hollands Kroon is in onderstaande fases verdeeld.

 

 

De aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon is gestart op 7 januari 2019.

Breezand Ruim 86% van de huishoudens is inmiddels voorzien van een glasvezelkabel. Een groot deel daarvan heeft ook de Kabeltexmonteur al ingepland en maakt inmiddels gebruik van het glasvezelabonnement.
Anna Paulowna Zo'n 32% van de huishoudens is inmiddels voorzien van een glasvezelkabel. Een deel daarvan heeft ook de Kabeltexmonteur al ingepland en maakt inmiddels gebruik van het glasvezelabonnement.
Oostpolder Medio november zullen de eerste abonnees een glasvezelkabel in huis krijgen. Zodra dat gedaan is kan de Kabeltexmonteur worden ingepland die ervoor zorgt dat het abonnement kan worden gebruikt.
Wieringerwaard De aanleg van het buizenstelsel is in volle gang. Verwacht wordt dat eind van dit jaar / begin volgend alle buizen aangelegd zijn. Vanaf medio november zullen ook de eerste klantaansluitingen worden gemaakt.

Laatste update van bovenstaande planning: 14 november 2019.

De uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden (graven en buizen leggen) zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Hevige regenval en vorst beïnvloeden de voortgang.

Nadat de civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten er nog montagewerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden deels plaats in de woning (of het bedrijf) van de abonnee. De detailplanning daarvan wordt in overleg met de abonnee afgestemd.

LET OP! We krijgen regelmatig de vraag of lopende abonnementen bij huidige providers al moeten worden opgezegd. Dit is NIET het geval. Kabeltex zorgt ervoor dat uw abonnementen tijdig worden opgezegd. Hierover wordt u persoonlijk nader bericht.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door