Aan te sluiten adressen

De op deze website genoemde Kabeltex abonnementen kunnen alleen worden afgesloten op adressen zonder Ziggo-aansluiting en waarvan de huidige internetsnelheid via de telefoonlijn zeer laag zijn. De selectie van deze adressen vindt plaats op basis van de juridische kaders die in Europese richtlijnen zijn vastgelegd. Bij inschrijving zal door Kabeltex worden bepaald of het in te schrijven adres aan deze voorwaarden voldoet. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht.

Indien een weg zowel Ziggo als niet-Ziggo adressen bevat kunnen soms ook de Ziggo-adressen worden aangesloten. De betreffende adressen krijgen in dat geval individueel bericht dat zij kunnen inschrijven.

Abonnementstarieven

De op deze website genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW. De tarieven zijn alleen geldig voor de aan te sluiten adressen, zoals hier boven beschreven.

Binnen de gemeente Hollands Kroon is een klein aantal adressen extreem duur om aan te sluiten. Bij de inschrijving wordt bepaald of het in te schrijven adres hieronder valt. Indien dat zo is wordt hiervan schriftelijk melding gemaakt bij de inschrijver. In dit geval dienen maatwerkafspraken gemaakt te worden over de realisatie van de aansluiting. Deze afspraken zullen de inschrijver en Kabeltex op individueel niveau maken.

Bedrijfsabonnementen

Voor groot zakelijke bedrijven (>5 werkplekken), recreatiebedrijven en gebruik wifi t.b.v. gasten/bezoekers biedt Kabeltex aparte abonnementen aan. Via de website van Coöperatie Breedband Hollands Kroon kan worden ingeschreven op een bedrijfsabonnement. Na inschrijving op een bedrijfsabonnement wordt met de inschrijver contact opgenomen om de details van het abonnement af te stemmen. Aangezien de invulling van het abonnement van invloed is op het abonnementstarief is op de website van Coöperatie Breedband Hollands Kroon geen tarief van een bedrijfsabonnement weergegeven.

Sluiten van de overeenkomst

De inschrijver sluit een overeenkomst door zich in te schrijven via de website van Coöperatie Breedband Hollands Kroon of door gebruik te maken van een papieren inschrijfformulier. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de inschrijver per e-mail een ontvangstbevestiging.

Betaling

Betalingen gaan in vanaf het moment dat een aansluiting werkend wordt opgeleverd. Indien de inschrijver kiest voor een eenmalige afkoop van de buitengebiedtoeslag, dan ontvangt u hiervoor een aparte factuur. Kiest u voor een maandelijkse toeslag, dan wordt deze opgenomen in het maandtarief dat per automatische incasso zal worden geïncasseerd.

Voorts zijn de algemene voorwaarden van Kabeltex van toepassing.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door