Indien u ervoor kiest om de buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage maandelijks te voldoen, dan is deze gekoppeld aan uw abonnement. Met andere woorden: als u uw abonnement opzegt, vervalt ook de verplichting om deze toeslag te betalen. Zie ook de algemene voorwaarden van de partijen waarmee u een overeenkomst aangaat.

Heeft u ervoor gekozen om de buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage in één keer te betalen? Dan is deze gekoppeld aan uw perceel. Gaat u verhuizen dan hebben de nieuwe inwoners daar voordeel aan omdat ze de toeslag dan niet meer hoeven te betalen en vormt deze dus een meerwaarde van uw woning.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door