Aanleg - tot waar zijn jullie met aanleggen?

Raadpleeg de pagina Planning om na te gaan wat de status van de aanleg is.