Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet op onderstaande pagina's met veelgestelde vragen en antwoorden? Dan kunt u terecht bij:

Wie is wie?

Coöperatie Breedband Hollands Kroon

De coöperatie Breedband Hollands Kroon is in 2014 opgericht door Corry de Lange en Alexander op de Weegh. Doelstelling van de coöperatie is de realisatie van een breedbandnetwerk in de buitengebieden van de gemeente Hollands Kroon. In 2016 is de coöperatie een samenwerking aangegaan met Kabeltex waarmee de realisatie van dit breedbandnetwerk (in de vorm van een glasvezelnetwerk) gerealiseerd kon worden. De coöperatie is nu, samen met Kabeltex, eigenaar van het glasvezelnetwerk dat is aangelegd in het gebied Anna Paulowna, Breezand, Wieringerwaard.

Kabeltex

Kabeltex is sinds 1988 provider van internet-, TV- en telefoniediensten. Het van oorsprong Texelse bedrijf levert deze diensten inmiddels aan vele particulieren en MKB-ondernemingen. Daarnaast levert Kabeltex landelijk diensten aan andere providers. Voor meer informatie over Kabeltex, zie www.kabeltex.nl.

Digitale Stad / Delta Rijssen

Digitale Stad verzorgt glasvezelprojecten in het buitengebied. In samenwerking met andere partijen leggen zij glasvezelnetwerken aan en verzorgen ze de diensten die hierop worden aangeboden. In Hollands Kroon heeft Digitale Stand het gebied Wieringen, Wieringermeer en Niedorp van glasvezel voorzien. Voor meer informatie over Digitale Stad, zie www.digitale-stad.nl.

FiberNH / FiberFlevo

FiberNH is ontstaan uit een klein ICT bedrijf uit de Noordoostpolder. Via een gerechtelijke procedure proberen zij de aanleg van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon te blokkeren.

Wie doet wat - welke partijen zijn betrokken bij de aanleg van glasvezel en levering van diensten?

Bij de aanleg van een glasvezelnetwerk en de levering van internet/TV/telefonie diensten zijn verschillende partijen betrokken. Dit maakt het soms verwarrend. Dus is de vraag: wie zijn er betrokken en bij wie moet ik zijn als ik vragen heb?


Een glasvezelnetwerk wordt meestal verdeeld in 3 "lagen". Laag 1 noemen we de passieve laag. Deze laag bevat alle ondergrondse infrastructuur; de kabels en koppelingen. Ook de verdeelstations, die soms bovengronds staan, maken deel uit van deze laag. Voor het aanleggen van deze laag wordt een aannemer in de arm genomen. De aannemer verzorgt het graafwerk, legt de kabels in de grond en koppelt ze aan elkaar. Ook zorgt de aannemer ervoor dat de kabels fysiek in uw woning of bedrijf worden aangebracht.

In het gebied Anna Paulowna, Breezand, Wieringerwaard zijn Kabeltex en de Coöperatie Breedband Hollands Kroon eigenaar van laag 1. In het gebied Wieringen, Wieringermeer en Niedorp is Delta Rijssen eigenaar van laag 1.

Laag 2 noemen we de actieve laag. Deze laag bestaat uit apparatuur die ervoor zorgt dat het (laser)licht op de glasvezel wordt gezet en dat er internetverkeer kan plaats vinden. De apparatuur is meestal in eigendom van een "operator". Deze operator zorgt ervoor dat de apparatuur wordt geplaatst en onderhouden. De meeste apparatuur is voor de eindgebruiker onzichtbaar omdat deze geplaatst wordt in de fysieke verdeelstations. Bij particulieren en bedrijven wordt wel een modem of glasvezelbox opgehangen. Dit apparaat maakt deel uit van laag 2 en zorgt ervoor dat de signalen naar en van uw huis/bedrijf verstuurd kunnen worden.

Voor de abonnementen die door Kabeltex worden geleverd verzorgd Kabeltex de apparatuur op laag 2. Voor abonnementen die via Digitale Stad worden afgesloten verzorgt KPN Netwerk NL de apparatuur op laag 2.

Laag 3 is de dienstenlaag. Hier wordt internet, TV en telefonie geleverd. Voor het leveren van deze diensten is de provider verantwoordelijk. Om dit te kunnen doen zal de provider u een (wifi) router leveren. Deze router zorgt ervoor dat u op het internet kan. Soms wordt er extra apparatuur geleverd voor TV en/of telefonie. Of dit zo is hangt af van de provider.

Via het netwerk van Kabeltex/Coöperatie worden vooralsnog alleen abonnementen van Kabeltex aangeboden. Dit verandert in de toekomst waarschijnlijk nog. Via het netwerk van Delta Rijssen/Digitale Stad worden door diverse providers abonnementen aangeboden.

In de praktijk heeft u als eindgebruiker geen of nauwelijks contact met de aannemer of de operator. Uw primaire contact is tussen u en de provider. Bij de provider heeft u immers een abonnement voor levering van diensten. Heeft u daar vragen over, heeft u een storing, of wilt u weten op welke termijn uw verbinding wordt geleverd? Dan moet u contact opnemen met uw provider.

Aanleg - tot waar zijn jullie met aanleggen?

Raadpleeg de pagina Planning om na te gaan wat de status van de aanleg is.

Aanleg - hoe ziet de installatie in huis eruit?

De exacte installatie in huis kan per situatie verschillen. Wel zijn er in alle situaties grote overeenkomsten. Zo komt de glasvezelkabel altijd via een glasvezel patchpaneel binnen en wordt hij verbonden aan een glasvezelbox. Vanaf de glasvezelbox worden TV (via coax of UTP), router (via UTP) en telefoon (via telefoonkabel) verbonden.

Een schematisch overzicht van de installatie zoals deze door Kabeltex wordt aangelegd kunt u hier downloaden.

Aanleg - hoe wordt de kabel in mijn tuin aangelegd?

Per aansluiting wordt bekeken hoe de kabel van de weg naar de woning het beste aangelegd kan worden. Eén van de mogelijkheden is dat de kabel via een boring onder uw tuin wordt door “geschoten”. In dat geval hoeft uw tuin dus niet helemaal open gegraven worden. Mocht in uw tuin wel gegraven moeten worden, dan zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum wordt beperkt en dat uw tuin weer netjes wordt achter gelaten.

Aanleg - ik heb een klacht over de aanleg, tot wie richt ik mij?

Ga eerst na wie de aanleg uitvoert. Wordt er een oranje kabel gebruikt, dan wordt het netwerk door Selecta Infratechniek aangelegd. In dat geval richt u zich tot hen, of tot Digitale Stad. Wordt er een paarse buis gebruikt, dan wordt de aanleg uitgevoerd door Photonic Networks. U kunt zich dan richten tot hen of tot Kabeltex.

Aanleg - wat is het verschil in aanleg door Kabeltex en de andere partijen?

Kabeltex legt haar netwerk aan door eerst buizen in de grond te leggen. In die buizen worden de glasvezelkabels geblazen (zie deze film om te zien hoe dit werkt). Het gebruik van buizen zorgt ervoor dat beheer en onderhoud vereenvoudigd wordt. Achteraf nieuwe aansluitingen toevoegen aan het netwerk is op deze manier mogelijk met zeer beperkte graafwerkzaamheden.

Delta Rijssen en FiberNH gebruiken een iets andere methode. Voor de klantaansluitingen leggen zij de glasvezelkabels direct in de grond. Achteraf toevoegen van nieuwe aansluitingen kan wel, maar vergt veel graafwerk. Daarnaast is de kans op (graaf)schade iets groter.

Aanleg - aanleg tot in huis door Digitale Stad of komt Kabeltex zelf “graven”?

In de rode gebieden (zie Planning) maakt Kabeltex gebruik van het glasvezelnetwerk van Digitale Stad. Daar waar Digitale Stad gereed is met de aanleg in uw straat, heeft u een verzoek van Digitale Stad gekregen om met hen (Digitale Stad) een overeenkomst aan te gaan voor enkel de aanlegkosten. Zij noemen dit de "eigen bijdrage", wij noemen dat de buitengebiedtoeslag. Afkoop daarvan is t/m 15 juli 2021 € 1.900 eenmalig of € 12,65 per maand, daarna minimaal € 250 extra. Zodra u die overeenkomst bevestigd heeft maakt Digitale Stad met u een afspraak om de kabel vanaf de weg tot in uw pand te monteren. Daarna kunt u uw abonnement met één van hun providers (dus Kabeltex) activeren, waarna die provider de aansluiting in huis afmaakt. U gaat dus met twee verschillende partijen een overeenkomst aan. U betaald geen buitengebiedtoeslag aan Kabeltex of KPN.

Abonnement - wat is de minimale abonnementsperiode?

De minimale abonnementsduur bij Kabeltex is 1 jaar, daarna per maand opzegbaar. Informatie over de minimale abonnementsduur bij andere providers wordt hier vermeld zodra dit bekend is.

Abonnement - mijn huidige abonnement loopt nog een jaar door, wat nu?

Niemand zit te wachten op dubbele abonnementskosten. Daarom zal Kabeltex bij de installatie altijd rekening houden met uw huidige abonnement. Het nieuwe abonnement zullen ze in laten gaan op het moment dat uw huidige abonnement opgezegd kan worden. Zo voorkomen ze dat u met dubbele abonnementskosten wordt geconfronteerd.

Hoe andere providers hiermee om gaan is niet bekend. U kunt hiervoor de website van de betreffende provider raadplegen.

Abonnement - wanneer worden de abonnementskosten in rekening gebracht?

De abonnementskosten gaan pas in wanneer de aansluiting actief is en de diensten worden geleverd aan de abonnee.

De abonnementskosten worden vooraf en de eventuele overige kosten worden achteraf berekend.

Maandelijks wordt een factuur per mail verstuurd en de kosten bij de abonnee geïncasseerd.

 

Abonnement - is er onderscheid in tarieven voor particulieren of ondernemers?

Bij Kabeltex kunnen de aangeboden abonnementen door particulieren en klein zakelijke bedrijven onder dezelfde voorwaarden worden afgesloten. Wel geldt er een fair-use-policy. Deze heeft als doel onredelijk gebruik van de internetverbinding tegen te gaan. Mocht u als particulier of bedrijf onevenredig veel data gebruiken, dan zullen ze met u in overleg gaan om uw abonnement aan te passen. Bedrijven die de verbinding naast eigen gebruik ook beschikbaar stellen aan hun bezoekers of gasten, zoals hotels, bungalowparken, etc. dienen een zakelijk abonnement af te sluiten. In samenwerking met de medewerkers van Kabeltex zal dan worden onderzocht welk abonnement het beste aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Ondernemers die extra services willen (bijvoorbeeld een 24/7 calamiteitenservice, Voice over IP of pin over IP) kunnen hiervoor in overleg met Kabeltex additionele afspraken maken.

Voor andere providers kunt u de website van de betreffende provider raadplegen.

Abonnement - kunt u mij helpen bij de overstap?

Wij realiseren ons dat overstappen niet voor iedereen even eenvoudig is. Daarom zal de provider u helpen. Zo verzorgen zij voor u dat uw huidige abonnement tijdig wordt opgezegd. Als u een nieuwe e-mailadres nodig heeft kunnen zij u daar ook bij helpen. Loopt u tegen andere praktische vragen aan, dan ondersteunen zij u zoveel als mogelijk.

Abonnement - wanneer is een bedrijfsaansluiting van toepassing?

In het geval van Kabeltex geldt het volgende:

De Kabeltex Only, Standaard en GO abonnementen kunnen worden afgesloten door consumenten en kleinzakelijke bedrijven. Kabeltex hanteert hierbij de vuistregel dat bedrijven met maximaal 5 (administratieve) werkplekken onder de kleinzakelijke markt vallen. Heeft u meer dan 5 (administratieve) werkplekken, dan valt u onder grootzakelijk en is een bedrijfsaansluiting voor u van toepassing.

Ook voor de recreatieve sector is soms een bedrijfsaansluiting van toepassing. Denk hierbij aan een camping met verhuurbungalows waarvoor een internet en/of TV aansluiting aanwezig moet zijn. Of het aanbieden van wifi voor uw gasten.

Voor bedrijfsaansluitingen neemt Kabeltex contact met u op om uw eisen en wensen door te spreken. Op basis daarvan wordt een offerte aangeboden.

Indien u twijfelt of een bedrijfsaansluiting op u van toepassing is, neem dan contact met Kabeltex op.

Voor andere providers kunt u de website van de betreffende provider raadplegen.

Abonnement - ik woon net buiten de grens van Hollands Kroon, kan ik ook een aansluiting krijgen?

Woont u net buiten Hollands Kroon in de gemeente Den Helder of Schagen? Dan kunt u inschrijven via de website van Kabeltex: https://www.kabeltex.nl/.

Abonnement - wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Voor Kabeltex geldt het volgende:

Als u verhuist kunt u in principe uw glasvezelabonnement behouden. Tenminste, als uw nieuwe woning zich bevindt binnen de gemeente Hollands Kroon en deze ook al is aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Verhuist u naar een woning waar geen glasvezel aanwezig is? Dan komt uw abonnement in principe te vervallen. Bevindt uw nieuwe woning zich binnen de gemeente Hollands Kroon dan heeft u wellicht de mogelijkheid om de woning alsnog aan te sluiten. Neem in dat geval contact op met de administratie van Kabeltex om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Verhuist u naar een woning buiten de gemeente Hollands Kroon? Dan komt uw abonnement in principe te vervallen. Tenzij uw nieuwe woning ook beschikt over glasvezel en hier door uw provider ook de dienst wordt aangeboden. Neem in dat geval contact op met de administratie van Kabeltex om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Hoe de andere providers met verhuizingen omgaan is niet bekend. U kunt hiervoor de website van de betreffende provider raadplegen.

Abonnement - waar vind ik antwoorden op mijn vragen over abonnementen en techniek/TV?

Op de website van Kabeltex vindt u altijd de meest actuele informatie bij de FAQ. Deze vindt u hier of voor TV installatie direct zie https://noordkop.kabeltex.nl/faq/hoe-installeer-ik-de-settopbox-en-kabeltex-tv-app/. De handleiding voor gebruik van Kabeltex TV kunt u ook direct downloaden via https://noordkop.kabeltex.nl/wp-content/uploads/Kabeltex-TV-installatieposter.pdf.

Wilt u nog een apparaat koppelen kan dat in het menu bij Instellingen > Apparaten > Nieuw apparaat toevoegen.

Voor andere providers kunt u de website van de betreffende provider raadplegen.

Buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage - waarom?

De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hollands Kroon is duur. Dit komt doordat de gemeente zo'n groot oppervlakte beslaat terwijl er relatief weinig woningen en bedrijven in het buitengebied staan. De hoge investering moet daardoor worden terugverdiend via relatief weinig abonnementen. Om de financiering van de omvangrijke investering sluitend te krijgen is een toeslag benodigd.

De Coöperatie en Kabeltex gebruiken de term buitengebiedtoeslag. Digitale Stad gebruikt de term: eigen bijdrage.

Kabeltex hanteert in overgangsgebieden (van buitengebied naar kern) het "Ziggo-criterium": Woont u op een adres waar u een Ziggo abonnement kunt afsluiten? Dan is voor u de buitengebiedtoeslag niet van toepassing en betaalt u alleen het abonnementstarief. Deze regeling is niet van toepassing op bedrijfsterreinen, daar blijft de toeslag van toepassing. Digitale Stad hanteert het Ziggo criterium niet, daar geldt de toeslag voor buitengebied adressen altijd.

Buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage - wat gebeurt hiermee als ik verhuis?

Indien u ervoor kiest om de buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage maandelijks te voldoen, dan is deze gekoppeld aan uw abonnement. Met andere woorden: als u uw abonnement opzegt, vervalt ook de verplichting om deze toeslag te betalen. Zie ook de algemene voorwaarden van de partijen waarmee u een overeenkomst aangaat.

Heeft u ervoor gekozen om de buitengebiedtoeslag / eigen bijdrage in één keer te betalen? Dan is deze gekoppeld aan uw perceel. Gaat u verhuizen dan hebben de nieuwe inwoners daar voordeel aan omdat ze de toeslag dan niet meer hoeven te betalen en vormt deze dus een meerwaarde van uw woning.