Nee, dat is niet nodig. Kabeltex levert u een router. Deze wordt u in bruikleen gratis ter beschikking gesteld.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door