5. Overig

Wie zijn en wat doen Delta Rijssen Infratechniek en Delta Rijssen Glasvezel Investeringen BV

Dit is een bedrijf van 2 personen, gevestigd op het zelfde adres als Reggeborgh te Rijssen (voorzitter Raad van Bestuur van Reggeborgh is Eelco Block, voormalig vz RvB KPN). Reggeborgh (voorheen Wessels sr.) was oa eigenaar van Reggefiber. Reggefiber is sinds 2016 100% van KPN. Een medewerker van toen Reggefiber nu KPN, Janroel Salomons, onderhandelde destijds met ons gedurende 1,5 jaar en staat nu vermeld op de overeenkomsten tussen Delta Rijssen en KPN. Delta Rijssen meldde zich eind 2018 bij ons, zij waren geïnteresseerd in onze abonnementen. Delta Rijssen diende eind 2018 bezwaar in op het verstrekken van de garantstelling aan ons. Tijdens de rechtszaak van hun beroep jl. 14 juni stelde eigenaar D. Wessels dat "hij" het netwerk aanlegt en dat KPN het onderhoud gaat doen, dat de garantstelling onrechtmatig is omdat het gebied niet meer wit is want er is een commerciële partij (namelijk Delta zelf) die zelf een netwerk wil (onlangs is gaan) aanleggen. Delta Rijssen opereert ook onder de naam Digitale Stad.

Wie zijn en wat doen FiberFlevo - FiberNH

Dit zijn 2 eigenaren van een klein ICT-bedrijf. In 2017 hebben zij in de Noordoostpolder een glasvezelnetwerk aangelegd. Zij werken met de provider Solcon. Solcon is sinds 2017 100% eigendom van KPN. Zij werken met dezelfde aannemer als Delta Rijssen nl Selecta Infratechniek. Eind 2017 meldden zij zich bij ons om gezamenlijk de procedure te doorlopen en afscheid te nemen van Kabeltex. Zij wilden niet aangeven wie hun investeerder was, gaven geen inzicht in hun businesscase, wilden wel onze inzet en onze vrijwilligers en abonnementen. Zij brachten daardoor geen vertrouwen inzake daadwerkelijke realisatie van de aanleg. Hun manier van werken ervaren wij als onzuiver, zij verspreiden met opzet valselijke informatie. Er zijn gevallen bekend waarbij zij zich voordoen als ambassadeur van een andere partij. Laatstelijk stuurden zij Kabeltex abonnees een opzegkaart. In Den Helder leggen zij momenteel glasvezel aan daar waar Kabeltex dat enkele weken geleden heeft aangelegd. Zij zijn onlangs afgestapt van het criterium van een succesvolle vraagbundeling alvorens aan te kunnen gaan leggen, zij leggen nu aan daar waar anderen zijn/ gaan starten, zoals in Den Helder. Zij voeren nu procedures in hoger beroep om onze lening met garantstelling tegen te gaan. Die procedures worden door hun advocaat nagenoeg gekopieerd van de advocaten van Delta Rijssen.

Waarom geeft de gemeente aan 2 partijen een aanlegvergunning?

Vergunningsaanvragen die in het kader van de Telecomwet worden gedaan zijn in beginsel gedoogplichtig. Dit houdt in dat de gemeente de aanvraag in principe niet kan weigeren. Dit leidt ertoe dat er nu meerdere partijen een vergunning hebben gekregen.

Hoe kan ik zien wie waar aan het aanleggen is?

Ons herkent u aan paarse kabels, de aannemer van FiberNH en Delta Infratechniek gebruikt oranje kabels.

Hoe kan ik zien wie bij mij komt aanleggen en wanneer?

De ambitie van Breedband Hollands Kroon is nog steeds de aanleg van het gehele buitengebied van de gemeente Hollands Kroon. De planning van aanleg kunt u vinden onder de kop Planning. Voordat er door ons bij u in de buurt daadwerkelijk wordt gegraven krijgt u daarvan een huis-aan-huis berichtgeving.

Wij zijn niet op de hoogte van de plannen van andere partijen.

Met welke aannemer werkt de Coöperatie en Kabeltex?

De hoofdaannemer is Photonic Networks uit Alkmaar. Deze partij heeft veel ervaring in het ontwerpen en aanleggen van glasvezelnetwerken en doet al vele jaren werk voor Kabeltex.

Laat ik Selecta Infratechniek toe op mijn terrein? Kan ik hen weigeren?

In principe kunt u Selecta Infratechniek weigeren. Toch raden wij aan de aansluiting van hen te accepteren. Hoewel het niet in de lijn der verwachting ligt zou het in de toekomst kunnen zijn dat wordt besloten om niet een tweede netwerk naast dat van Delta Rijssen aan te leggen, maar in plaats daarvan gebruik te maken van het netwerk van Delta Rijssen. In dat geval heeft u die aansluiting dus nodig om het abonnement van Kabeltex te kunnen ontvangen.

Ik heb een klacht over de aanleg, tot wie richt ik mij?

Ga eerst na wie de aanleg uitvoert. Wordt er een oranje kabel gebruikt, dan wordt het netwerk door Selecta Infratechniek aangelegd. In dat geval richt u zich tot hen, of tot de gemeente. Wordt er een paarse buis gebruikt, dan wordt de aanleg uitgevoerd door Photonic Networks. U kunt zich dan richten tot de persoon waarvan in de huis-aan-huis brief het 06-nummer is opgenomen. Ook kunt u de coöperatie benaderen.

Wie is Digitale Stad? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

Digitale Stad is de BV van Delta Rijssen die de abonnementen met de providers (KPN) aanbiedt.

Welke vragen moet ik stellen aan Digitale Stad (Delta Rijssen)? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

Kabels in de grond wil nog niet zeggen dat het werk bijna klaar is daarom zou u kunnen vragen:

  • Gaat Digitale Stad daadwerkelijk de in huis-werkende (zogenaamde home-activated) aansluitingen op korte termijn realiseren? En wanneer dan?
  • Waarom werkt KPN wel met Digitale Stad samen en heeft KPN een soortgelijke samenwerking met de Coöperatie steeds gefrustreerd?
  • Waarom is Delta Rijssen (de eigenaar van Digitale Stad) snel gaan aanleggen en procederen toen bleek dat de Coöperatie met Kabeltex daadwerkelijk eea rond hadden?

Legt Delta Rijssen op alle adressen in het buitengebied van Hollands Kroon aan?

Wij hebben geen inzicht in wat door Delta Rijssen wordt gedaan. Op basis van meldingen van onze leden lijkt het dat Delta niet de industriegebieden meeneemt. Ook weten wij niet of ze ook de extreem dure buitengebied adressen meenemen. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat Delta Rijssen niet in het door Kabeltex aangelegde gebied komt zolang nog niet overal in de gemeente een glasvezelaansluiting ligt. Verder stelt Delta in haar pleitnotitie tijdens een hoorzitting dat ze niet over het gebied van Kabeltex heen kunnen of te wel niet dubbel gaan aanleggen.

Wat is het verschil in aanleg door Kabeltex en de andere partijen?

Kabeltex legt haar netwerk aan door eerst buizen in de grond te leggen. In die buizen worden de glasvezelkabels geblazen (zie deze film om te zien hoe dit werkt). Het gebruik van buizen zorgt ervoor dat beheer en onderhoud vereenvoudigd wordt. Achteraf nieuwe aansluitingen toevoegen aan het netwerk is op deze manier mogelijk met zeer beperkte graafwerkzaamheden.

Delta Rijssen en FiberNH gebruiken een iets andere methode. Voor de klantaansluitingen leggen zij de glasvezelkabels direct in de grond. Achteraf toevoegen van nieuwe aansluitingen kan wel, maar vergt veel graafwerk. Daarnaast is de kans op (graaf)schade iets groter.

Als ik ter overbrugging toch een abonnement afsluit bij Digitale Stad, waar moet ik dan op letten? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

Als u zich wel inschrijft bij Digitale Stad (Delta Rijssen), vanuit de gedachte dat u dan op korte termijn snel internet heeft en per maand kunt opzeggen, leest u dan alstublieft de algemene voorwaarden goed. Garandeert Digitale Stad dat uw aansluiting wordt aangelegd en zo ja, per wanneer? En kunt u per maand opzeggen? Hoe ziet de totaalsom van de tarieven eruit? De € 2,50 per maand minder buitengebied toeslag betekent niet automatisch dat de totaalsom inclusief abonnement voordeliger wordt.

Als u besluit ter overbrugging een abonnement af te sluiten bij Digitale Stad, kan het belangrijk zijn om te letten op maandelijkse opzegbaarheid en de buitengebiedtoeslag ook per maand te betalen, in plaats van deze in een keer af te kopen. Koop dus niet de buitengebiedtoeslag af! Dit biedt u de vrijheid om zodra wij de rechtszaken achter ons hebben en e.e.a. bij u hebben aangelegd, u op ons/uw Kabeltex abonnement kunt overstappen zonder dat u hoge kosten heeft gemaakt.

 

Wordt er dubbel aangelegd?

Dat zou kunnen. We wachten eerst de definitieve uitspraak van de rechters af. Als dan de garantstelling definitief wordt toegekend besluiten we of we een tweede netwerk naast die van Delta Rijssen aanleggen of dat we een andere manier gebruiken om de Kabeltex abonnementen aan te bieden.

Blijft mijn abonnement bij Kabeltex van kracht?

Ja, wij zullen er alles aan doen om het abonnement waarvoor u bij Kabetlex heeft gekozen op enig moment bij u te kunnen leveren.

Ik woon langs de grens met Schagen, FiberH stuurt mij een opzegkaart voor Kabeltex, wat moet ik doen?

U kunt deze opzegkaart negeren. De informatie die erop staat is onjuist (artikel 1.3 van de algemene voorwaarden is niet van toepassing). Kabeltex zal gewoon uw abonnement leveren.

Wat als het FiberNH en/of Delta Rijssen toch lukt de garantstelling van tafel te krijgen en er daardoor geen geld vrij komt?

Wij gaan er niet vanuit dat de garantstelling wordt ingetrokken. Hoe lang de procedures nog kunnen lopen weten wij niet. De rechters begrijpen de urgentie, maar hebben tijd nodig om een zorgvuldige uitspraak te formuleren.

Waarom is de Coöperatie geen samenwerking met KPN aangegaan?

Dat wilden wij heel graag. Gedurende 1,5 jaar hebben wij met KPN/Reggefiber intensieve gesprekken gevoerd. Talloze scenario’s zijn geopperd, elke keer als een oplossing voor een KPN-barrière werd gevonden formuleerde KPN een nieuwe beperking. Wij waren gewaarschuwd voor de vertragingstactiek van KPN en konden die tactiek niet meer ontkennen dus zijn de gesprekken gestopt. Nu blijkt dat KPN met Delta Rijssen wel afspraken zijn gemaakt waar wij ook aan konden voldoen. 

Wat is een markconsultatie?

Voordat er staatssteun wordt verstrekt wordt dat voornemen gepubliceerd en actief aan de markt kenbaar gemaakt zodat spelers op die markt hun concrete en aantoonbaar serieuze plannen kunnen tonen, op basis waarvan een staatssteun verstrekking niet doorgaat. M.b.t. Hollands Kroon heeft 3x een markconsultatie plaatsgevonden.