1. Algemeen

Wie is Kabeltex?

Kabeltex is sinds 1988 provider van internet-, TV- en telefoniediensten. Het van oorsprong Texelse bedrijf levert deze diensten inmiddels aan vele particulieren en MKB-ondernemingen. Daarnaast levert Kabeltex landelijk diensten aan andere providers. Voor meer informatie over Kabeltex, zie www.kabeltex.nl.

Tot waar zijn jullie met aanleggen?

Raadpleeg de pagina Planning om na te gaan wat de status van de aanleg is.

Wat is jullie planning? (vraag van leden uit de Wieringermeer en Niedorp)

 

  • Breezand is op dit moment voor 70% gereed, de aanleg tot en met Wieringerwaard loopt momenteel en de planning is dat deze eind 2019 gereed is. Zie ook het onderdeel ‘planning’ op deze website.
  • Ten aanzien van het resterende deel van het netwerk van de Coöperatie/Kabeltex geldt dat we dit versneld kunnen aanleggen zodra twee rechtszaken zijn afgerond. Deze rechtszaken zijn aangespannen door Delta Rijssen (dezelfde partij als Digitale Stad) en FiberNH, omdat zij het niet eens zijn met de garantstelling door de provincie op onze financiering. Doordat deze twee partijen een gerechtelijke procedure tegen de provincie zijn gestart is de financiering voor aanleg van ons glasvezelnetwerk nog niet vrijgegeven.
  • De rechtszaak die Delta Rijssen heeft aangespannen is inmiddels gewonnen en achter de rug.
  • De rechtszaak van FiberNH loopt nog, maar aangezien dat feitelijk om hetzelfde onderwerp gaat verwachten we dat de provincie ook daar in het gelijk gesteld wordt. De procedures duren echter lang. We verwachten pas eind eerste kwartaal volgend jaar duidelijkheid. Zodra ook deze rechtszaak achter de rug is, kunnen we opschalen en versneld het netwerk van Breedband Hollands Kroon/Kabeltex aanleggen.

Meer achtergrondinformatie over bovengenoemde rechtszaken vindt u hier. Informatie over het onderzoek dat Autoriteit Consument en Markt (de ACM) heeft gedaan naar hoe KPN concurrenten (zoals wij) dwarsboomt bij de aanleg van glasvezel vindt u hier.

Kan ik mijn abonnement opzeggen bij Kabeltex? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

  • Wanneer het netwerk is aangelegd, kan Kabeltex u het abonnement leveren waarvoor u bent ingeschreven. Aangezien u heeft ingeschreven voor een jaarabonnement kunt u na dat eerste jaar per maand opzeggen.
  • Volgens de overeenkomst met de provincie dienen wij in 2020 klaar te zijn met aanleggen en aansluiten van alle 1650 buitengebied adressen in Hollands Kroon die zich bij ons hebben aangesloten, ook in de Wieringermeer, en kunnen wij u dus leveren.

Hoe ziet de installatie in huis eruit?

De exacte installatie in huis kan per situatie verschillen. Wel zijn er in alle situaties grote overeenkomsten. Zo komt de glasvezelkabel altijd via een glasvezel patchpaneel binnen en wordt hij verbonden aan een glasvezelbox. Vanaf de glasvezelbox worden TV (via coax of UTP), router (via UTP) en telefoon (via telefoonkabel) verbonden.

Een schematisch overzicht kunt u hier downloaden.

Wat is de minimale abonnementsperiode?

De minimale abonnementsduur is 1 jaar, daarna per maand opzegbaar.

Mijn huidige abonnement loopt nog een jaar door, wat nu?

Niemand zit te wachten op dubbele abonnementskosten. Daarom zullen we bij de installatie altijd rekening houden met uw huidige abonnement. Het nieuwe abonnement zullen we in laten gaan op het moment dat uw huidige abonnement opgezegd kan worden. Zo voorkomen we dat u met dubbele abonnementskosten wordt geconfronteerd.

Wanneer worden de abonnementskosten in rekening gebracht?

De abonnementskosten gaan pas in wanneer de aansluiting actief is en de diensten worden geleverd aan de abonnee.

De abonnementskosten worden vooraf en de eventuele overige kosten worden achteraf berekend.

Maandelijks wordt een factuur per mail verstuurd en de kosten bij de abonnee geïncasseerd.

 

Is er onderscheid in tarieven voor particulieren of ondernemers?

Nee, de aangeboden abonnementen kunnen door particulieren en klein zakelijke bedrijven onder dezelfde voorwaarden worden afgesloten. Wel geldt er een fair-use-policy. Deze heeft als doel onredelijk gebruik van de internetverbinding tegen te gaan. Mocht u als particulier of bedrijf onevenredig veel data gebruiken, dan zullen wij met u in overleg gaan om uw abonnement aan te passen. Bedrijven die de verbinding naast eigen gebruik ook beschikbaar stellen aan hun bezoekers of gasten, zoals hotels, bungalowparken, etc. dienen een zakelijk abonnement af te sluiten. In samenwerking met de medewerkers van Kabeltex zal dan worden onderzocht welk abonnement het beste aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Ondernemers die extra services willen (bijvoorbeeld een 24/7 calamiteitenservice, Voice over IP of pin over IP) kunnen hiervoor in overleg met Kabeltex additionele afspraken maken.

Een buitengebied toeslag? Waarom eigenlijk?

Waar is de buitengebiedtoeslag op gebaseerd?

De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hollands Kroon is duur. Dit komt doordat de gemeente zo'n groot oppervlakte beslaat terwijl er relatief weinig woningen en bedrijven in het buitengebied staan. De hoge investering moet daardoor worden terugverdiend via relatief weinig abonnementen. Gelukkig helpen de overheid en bank ons een beetje. Door een garantstelling van de provincie kunnen wij een lager rentepercentage op onze lening krijgen dan gebruikelijk. Hierdoor liggen de financieringslasten op een lager niveau. Maar zelfs dan is het nog niet eenvoudig. Om de financiering van de omvangrijke investering sluitend te krijgen is een buitengebiedtoeslag van € 15,00 per aansluiting per maand benodigd.

Woont u op een adres waar u een Ziggo abonnement kunt afsluiten? Dan is voor u de buitengebiedtoeslag niet van toepassing en betaalt u alleen het abonnementstarief.

Is het aanbod nu nog wel concurrerend?

Grootste winstpunt is een stabiele en snelle breedband verbinding wat belangrijk is voor vele toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast worden diensten aangeboden tegen marktconforme tarieven. Hieronder hebben wij twee vergelijkbare abonnementen naast elkaar gezet.

Abonnement via schotel en ADSL   Abonnement via glasvezel
TV: CanalDigitaal Basis HD € 22,95         Standaard (internet + TV, inclusief FOX Sports) € 56,00
TV uitbreiding: FOX Sports € 14,95   Uitbreiding: bellen € 2,00
Internet + bellen via KPN € 40,00   Buitengebiedtoeslag € 15,00
Totaal € 77,90   Totaal € 73,00

U ziet, het abonnement op glasvezel is in deze berekening zelfs goedkoper dan via de schotel en ADSL. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld en kan uw individuele situatie anders zijn. We helpen u graag bij het kiezen van het juiste abonnement.

Wat gebeurt er met mijn buitengebiedtoeslag als ik verhuis?

Indien u ervoor kiest om de buitengebiedtoeslag maandelijks te voldoen, dan is deze gekoppeld aan uw abonnement. Met andere woorden: als u uw abonnement opzegt, vervalt ook de verplichting om de buitengebiedtoeslag te betalen.

Heeft u ervoor gekozen om de buitengebiedtoeslag in één keer te betalen? Dan is deze gekoppeld aan uw perceel. Gaat u verhuizen dan hebben de nieuwe inwoners daar voordeel aan omdat ze de toeslag dan niet meer hoeven te betalen en vormt deze dus een meerwaarde van uw woning.

Waarom glasvezel?

De gemeente maakt binnen haar gebied onderscheid in kernen, buitengebieden, vakantieparken en industriegebieden. In de kernen ligt coax kabel (van Ziggo) en koper (van KPN). In grote delen van de buitengebieden ligt uitsluitend koper. Op een enkel industriegebied ligt glas, meestal door de ondernemers zelf georganiseerd.

De Ziggo/coax kabel die nu in de grond ligt is oorspronkelijk gemaakt voor het ouderwetse analoge radio+televisie signaal. Vandaag de dag gebruiken we veel meer apparaten over deze kabelverbinding zoals televisies, computers, tablets enz. De capaciteit van deze coax kabel is eindig. Enerzijds houdt dit in dat er een bovengrens in zicht komt qua capaciteit, waardoor het verdere groei en toekomstige ontwikkelingen in de weg gaat staan, anderzijds wordt de totale capaciteit in een gebied onder de aangesloten woningen verdeeld, met als gevolg dat de verbinding in de spitsuren trager en/of instabiel kan worden.

In grote delen van de buitengebieden ligt uitsluitend koper. Hier is men genoodzaakt gebruik te maken van telefonie en internet over ADSL, wat aanzienlijk trager is dan coax kabel. Voor televisie is alleen de weersafhankelijke schotel van CanalDigitaal mogelijk en op enkele plekken het matige Digitenne van KPN. Afhankelijk van de afstand tot een KPN verdeelkast heeft slechts een enkeling interactieve TV.

Over glasvezel zijn alle diensten mogelijk, dus telefonie, het snelste en meest stabiele internet, en interactieve TV met de hoogst mogelijke beeldkwaliteit. De glasvezel aansluiting komt in de woning zelf, filevorming komt niet voor, ook niet tijdens de spitsuren. Bovendien is de stabiliteit van het glasvezel netwerk vele malen groter dan bij coax/koper. Vandaar dat glasvezel al jaren wordt gebruikt in bijvoorbeeld ziekenhuizen, grote bedrijven en in het leger.

Kenmerkend voor de internetsnelheid bij glasvezel is dat de uploadsnelheid even hoog is als de downloadsnelheid. Downloaden van films gaat dus razend snel. Uploaden van grote/veel bestanden gaat dan ook razend snel (bijvoorbeeld foto's naar de Hema uploaden, of online werken/huiswerk maken/back-uppen/dropbox etc.).

Is 5G een volwaardige vervanger voor glasvezel?

Vaak wordt ons de vraag gesteld of 5G niet een veel goedkopere (en wellicht betere) oplossing is. Helaas blijkt dat niet het geval. Er kleven aan 5G een aantal nadelen:

  • De 5G standaard is nog volop in ontwikkeling. Er worden proeven gedaan, maar de verwachting is dat de standaard over een aantal jaar pas werkelijk wordt vastgesteld. Uitrol zal pas na 2020 beginnen.
  • Bij het gebruik van 5G is de snelheid van de verbinding afhankelijk van de capaciteit van de zendmast en het aantal gebruikers. Hoe meer gebruikers gebruik maken van de mast, hoe trager de verbinding zal worden.

Verder is de verwachting dat het gebruik van mobiele data de komende jaren zo'n 40-45% per jaar toeneemt. De mobiele operators zien dit ook en proberen daarom steeds meer data om te leiden naar vaste netwerken. Doen ze dit niet, dan zit het mobiele netwerk in no-time vol.

Onlangs hebben TNO en Dialog in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van digitale connectiviteit. Ook zij stellen (op pagina 6 in het rapport) dat mobiele netwerken een steeds belangrijkere aanvulling op de vaste netwerken zullen worden, maar geen volwaardig alternatief zijn. Kortom, aanleg van een vast netwerk blijft noodzakelijk.

Kunt u mij helpen bij de overstap?

Wij realiseren ons dat overstappen niet voor iedereen even eenvoudig is. Daarom zullen we u helpen. Zo verzorgen wij voor u dat uw huidige abonnement tijdig wordt opgezegd. Als u een nieuwe e-mailadres nodig heeft kunnen wij u daar ook bij helpen. Loopt u tegen andere praktische vragen aan, dan ondersteunen wij u zoveel als mogelijk.

Wanneer is een bedrijfsaansluiting van toepassing?

De Kabeltex Only, Standaard en GO abonnementen kunnen worden afgesloten door consumenten en kleinzakelijke bedrijven. Kabeltex hanteert hierbij de vuistregel dat bedrijven met maximaal 5 (administratieve) werkplekken onder de kleinzakelijke markt vallen. Heeft u meer dan 5 (administratieve) werkplekken, dan valt u onder grootzakelijk en is een bedrijfsaansluiting voor u van toepassing.

Ook voor de recreatieve sector is soms een bedrijfsaansluiting van toepassing. Denk hierbij aan een camping met verhuurbungalows waarvoor een internet en/of TV aansluiting aanwezig moet zijn. Of het aanbieden van wifi voor uw gasten.

Voor bedrijfsaansluitingen neemt Kabeltex contact met u op om uw eisen en wensen door te spreken. Op basis daarvan wordt een offerte aangeboden.

Indien u twijfelt of een bedrijfsaansluiting op u van toepassing is, neem dan contact met ons op.

Hoe wordt de kabel in mijn tuin aangelegd?

Per aansluiting wordt bekeken hoe de kabel van de weg naar de woning het beste aangelegd kan worden. Eén van de mogelijkheden is dat de kabel via een boring onder uw tuin wordt door “geschoten”. In dat geval hoeft uw tuin dus niet helemaal open gegraven worden. Mocht in uw tuin wel gegraven moeten worden, dan zorgen we ervoor dat dit tot een minimum wordt beperkt en dat uw tuin weer netjes wordt achter gelaten.

Ik woon net buiten de grens van Hollands Kroon, kan ik ook een aansluiting krijgen?

Woont u net buiten Hollands Kroon in de gemeente Den Helder of Schagen? Dan kunt u inschrijven via de website van Kabeltex: https://noordkop.kabeltex.nl/.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als u verhuist kunt u in principe uw glasvezelabonnement behouden. Tenminste, als uw nieuwe woning zich bevindt binnen de gemeente Hollands Kroon en deze ook al is aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Verhuist u naar een woning waar geen glasvezel aanwezig is? Dan komt uw abonnement in principe te vervallen. Bevindt uw nieuwe woning zich binnen de gemeente Hollands Kroon dan heeft u wellicht de mogelijkheid om de woning alsnog aan te sluiten. Neem in dat geval contact op met de coöperatie Breedband Hollands Kroon om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Verhuist u naar een woning buiten de gemeente Hollands Kroon? Dan komt uw abonnement in principe te vervallen. Tenzij uw nieuwe woning ook beschikt over glasvezel en hier door uw provider ook de dienst wordt aangeboden. Neem in dat geval contact op met uw provider om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik aansprakelijk worden gesteld als de Coöperatie in financiële moeilijkheden komt?

Breedband Hollands Kroon is een zogenoemde Coöperatieve Vereniging U.A (met Uitgesloten Aansprakelijkheid). Als individueel lid bepaalt u mee maar bent u uitgesloten van aansprakelijkheid.