Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet op onderstaande pagina's met veelgestelde vragen en antwoorden? Dan kunt u terecht bij:

 

1. Algemeen

Wie is Kabeltex?

Kabeltex is sinds 1988 provider van internet-, TV- en telefoniediensten. Het van oorsprong Texelse bedrijf levert deze diensten inmiddels aan vele particulieren en MKB-ondernemingen. Daarnaast levert Kabeltex landelijk diensten aan andere providers. Voor meer informatie over Kabeltex, zie www.kabeltex.nl.

Tot waar zijn jullie met aanleggen?

Raadpleeg de pagina Planning om na te gaan wat de status van de aanleg is.

Wat is jullie planning? (vraag van leden uit de Wieringermeer en Niedorp)

 

 • Breezand is op dit moment voor 70% gereed, de aanleg tot en met Wieringerwaard loopt momenteel en de planning is dat deze eind 2019 gereed is. Zie ook het onderdeel ‘planning’ op deze website.
 • Ten aanzien van het resterende deel van het netwerk van de Coöperatie/Kabeltex geldt dat we dit versneld kunnen aanleggen zodra twee rechtszaken zijn afgerond. Deze rechtszaken zijn aangespannen door Delta Rijssen (dezelfde partij als Digitale Stad) en FiberNH, omdat zij het niet eens zijn met de garantstelling door de provincie op onze financiering. Doordat deze twee partijen een gerechtelijke procedure tegen de provincie zijn gestart is de financiering voor aanleg van ons glasvezelnetwerk nog niet vrijgegeven.
 • De rechtszaak die Delta Rijssen heeft aangespannen is inmiddels gewonnen en achter de rug.
 • De rechtszaak van FiberNH loopt nog, maar aangezien dat feitelijk om hetzelfde onderwerp gaat verwachten we dat de provincie ook daar in het gelijk gesteld wordt. De procedures duren echter lang. We verwachten pas eind eerste kwartaal volgend jaar duidelijkheid. Zodra ook deze rechtszaak achter de rug is, kunnen we opschalen en versneld het netwerk van Breedband Hollands Kroon/Kabeltex aanleggen.

Meer achtergrondinformatie over bovengenoemde rechtszaken vindt u hier. Informatie over het onderzoek dat Autoriteit Consument en Markt (de ACM) heeft gedaan naar hoe KPN concurrenten (zoals wij) dwarsboomt bij de aanleg van glasvezel vindt u hier.

Kan ik mijn abonnement opzeggen bij Kabeltex? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

 • Wanneer het netwerk is aangelegd, kan Kabeltex u het abonnement leveren waarvoor u bent ingeschreven. Aangezien u heeft ingeschreven voor een jaarabonnement kunt u na dat eerste jaar per maand opzeggen.
 • Volgens de overeenkomst met de provincie dienen wij in 2020 klaar te zijn met aanleggen en aansluiten van alle 1650 buitengebied adressen in Hollands Kroon die zich bij ons hebben aangesloten, ook in de Wieringermeer, en kunnen wij u dus leveren.

Hoe ziet de installatie in huis eruit?

De exacte installatie in huis kan per situatie verschillen. Wel zijn er in alle situaties grote overeenkomsten. Zo komt de glasvezelkabel altijd via een glasvezel patchpaneel binnen en wordt hij verbonden aan een glasvezelbox. Vanaf de glasvezelbox worden TV (via coax of UTP), router (via UTP) en telefoon (via telefoonkabel) verbonden.

Een schematisch overzicht kunt u hier downloaden.

Planningsupdate 9 februari 2020

We lopen op schema. Op een haar na is Breezand, Anna Paulowna en de Oosterpolder voorzien van glasvezel. De aannemer kan bij enkele pandjes nog niet fysiek de glasvezel binnenbrengen. Daar is nu nog het wachten op. Verder is hij in het buitengebied van Wieringerwaard volop bezig met de buizenaanleg. In februari/maart zal het Schagerkoggekanaal worden overgestoken richting Haringhuizen. In die periode wordt ook op het bedrijventerrein De Witte Paal een kabelverdeelstation geplaatst. Deze is nodig om de gebieden zoals Haringhuizen en ook Schagen te bedienen. Het verdere verloop van de aanleg is afhankelijk van het definitief worden van de uitspraak in de rechtszaak (Zie ook de laatste persberichten op deze website via https://breedbandhk.nl/nieuws). De laatste status van de planning is altijd te vinden op de planningspagina.

Welke partijen zijn betrokken bij de aanleg van glasvezel en levering van diensten?

Bij de aanleg van een glasvezelnetwerk en de levering van internet/TV/telefonie diensten zijn verschillende partijen betrokken. Dit maakt het soms verwarrend. Dus is de vraag: wie zijn er betrokken en bij wie moet ik zijn als ik vragen heb?

Een glasvezelnetwerk wordt meestal verdeeld in 3 "lagen". Laag 1 noemen we de passieve laag. Deze laag bevat alle ondergrondse infrastructuur; de kabels en koppelingen. Ook de verdeelstations, die soms bovengronds staan, maken deel uit van deze laag. Voor het aanleggen van deze laag wordt een aannemer in de arm genomen. De aannemer verzorgt het graafwerk, legt de kabels in de grond en koppelt ze aan elkaar. Ook zorgt de aannemer ervoor dat de kabels fysiek in uw woning of bedrijf worden aangebracht.

Laag 2 noemen we de actieve laag. Deze laag bestaat uit apparatuur die ervoor zorgt dat het (laser)licht op de glasvezel wordt gezet en dat er internetverkeer kan plaats vinden. De apparatuur is meestal in eigendom van een "operator". Deze operator zorgt ervoor dat de apparatuur wordt geplaatst en onderhouden. De meeste apparatuur is voor de eindgebruiker onzichtbaar omdat deze geplaatst wordt in de fysieke verdeelstations. Bij particulieren en bedrijven wordt wel een modem of glasvezelbox opgehangen. Dit apparaat maakt deel uit van laag 2 en zorgt ervoor dat de signalen naar en van uw huis/bedrijf verstuurd kunnen worden.

Laag 3 is de dienstenlaag. Hier wordt internet, TV en telefonie geleverd. Voor het leveren van deze diensten is de provider verantwoordelijk. Om dit te kunnen doen zal de provider u een (wifi) router leveren. Deze router zorgt ervoor dat u op het internet kan. Soms wordt er extra apparatuur geleverd voor TV en/of telefonie. Of dit zo is hangt af van de provider.

In de praktijk heeft u als eindgebruiker geen of nauwelijks contact met de aannemer of de operator. Uw primaire contact is tussen u en de provider. Bij de provider heeft u immers een abonnement voor levering van diensten. Heeft u daar vragen over, heeft u een storing, of wilt u weten op welke termijn uw verbinding wordt geleverd? Dan moet u contact opnemen met uw provider.

Wat is de minimale abonnementsperiode?

De minimale abonnementsduur is 1 jaar, daarna per maand opzegbaar.

Mijn huidige abonnement loopt nog een jaar door, wat nu?

Niemand zit te wachten op dubbele abonnementskosten. Daarom zullen we bij de installatie altijd rekening houden met uw huidige abonnement. Het nieuwe abonnement zullen we in laten gaan op het moment dat uw huidige abonnement opgezegd kan worden. Zo voorkomen we dat u met dubbele abonnementskosten wordt geconfronteerd.

Wanneer worden de abonnementskosten in rekening gebracht?

De abonnementskosten gaan pas in wanneer de aansluiting actief is en de diensten worden geleverd aan de abonnee.

De abonnementskosten worden vooraf en de eventuele overige kosten worden achteraf berekend.

Maandelijks wordt een factuur per mail verstuurd en de kosten bij de abonnee geïncasseerd.

 

Is er onderscheid in tarieven voor particulieren of ondernemers?

Nee, de aangeboden abonnementen kunnen door particulieren en klein zakelijke bedrijven onder dezelfde voorwaarden worden afgesloten. Wel geldt er een fair-use-policy. Deze heeft als doel onredelijk gebruik van de internetverbinding tegen te gaan. Mocht u als particulier of bedrijf onevenredig veel data gebruiken, dan zullen wij met u in overleg gaan om uw abonnement aan te passen. Bedrijven die de verbinding naast eigen gebruik ook beschikbaar stellen aan hun bezoekers of gasten, zoals hotels, bungalowparken, etc. dienen een zakelijk abonnement af te sluiten. In samenwerking met de medewerkers van Kabeltex zal dan worden onderzocht welk abonnement het beste aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Ondernemers die extra services willen (bijvoorbeeld een 24/7 calamiteitenservice, Voice over IP of pin over IP) kunnen hiervoor in overleg met Kabeltex additionele afspraken maken.

Een buitengebied toeslag? Waarom eigenlijk?

Waar is de buitengebiedtoeslag op gebaseerd?

De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hollands Kroon is duur. Dit komt doordat de gemeente zo'n groot oppervlakte beslaat terwijl er relatief weinig woningen en bedrijven in het buitengebied staan. De hoge investering moet daardoor worden terugverdiend via relatief weinig abonnementen. Gelukkig helpen de overheid en bank ons een beetje. Door een garantstelling van de provincie kunnen wij een lager rentepercentage op onze lening krijgen dan gebruikelijk. Hierdoor liggen de financieringslasten op een lager niveau. Maar zelfs dan is het nog niet eenvoudig. Om de financiering van de omvangrijke investering sluitend te krijgen is een buitengebiedtoeslag van € 15,00 per aansluiting per maand benodigd.

Woont u op een adres waar u een Ziggo abonnement kunt afsluiten? Dan is voor u de buitengebiedtoeslag niet van toepassing en betaalt u alleen het abonnementstarief.

Is het aanbod nu nog wel concurrerend?

Grootste winstpunt is een stabiele en snelle breedband verbinding wat belangrijk is voor vele toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast worden diensten aangeboden tegen marktconforme tarieven. Hieronder hebben wij twee vergelijkbare abonnementen naast elkaar gezet.

Abonnement via schotel en ADSL   Abonnement via glasvezel
TV: CanalDigitaal Basis HD € 22,95         Standaard (internet + TV, inclusief FOX Sports) € 56,00
TV uitbreiding: FOX Sports € 14,95   Uitbreiding: bellen € 2,00
Internet + bellen via KPN € 40,00   Buitengebiedtoeslag € 15,00
Totaal € 77,90   Totaal € 73,00

U ziet, het abonnement op glasvezel is in deze berekening zelfs goedkoper dan via de schotel en ADSL. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld en kan uw individuele situatie anders zijn. We helpen u graag bij het kiezen van het juiste abonnement.

Wat gebeurt er met mijn buitengebiedtoeslag als ik verhuis?

Indien u ervoor kiest om de buitengebiedtoeslag maandelijks te voldoen, dan is deze gekoppeld aan uw abonnement. Met andere woorden: als u uw abonnement opzegt, vervalt ook de verplichting om de buitengebiedtoeslag te betalen.

Heeft u ervoor gekozen om de buitengebiedtoeslag in één keer te betalen? Dan is deze gekoppeld aan uw perceel. Gaat u verhuizen dan hebben de nieuwe inwoners daar voordeel aan omdat ze de toeslag dan niet meer hoeven te betalen en vormt deze dus een meerwaarde van uw woning.

Waarom glasvezel?

De gemeente maakt binnen haar gebied onderscheid in kernen, buitengebieden, vakantieparken en industriegebieden. In de kernen ligt coax kabel (van Ziggo) en koper (van KPN). In grote delen van de buitengebieden ligt uitsluitend koper. Op een enkel industriegebied ligt glas, meestal door de ondernemers zelf georganiseerd.

De Ziggo/coax kabel die nu in de grond ligt is oorspronkelijk gemaakt voor het ouderwetse analoge radio+televisie signaal. Vandaag de dag gebruiken we veel meer apparaten over deze kabelverbinding zoals televisies, computers, tablets enz. De capaciteit van deze coax kabel is eindig. Enerzijds houdt dit in dat er een bovengrens in zicht komt qua capaciteit, waardoor het verdere groei en toekomstige ontwikkelingen in de weg gaat staan, anderzijds wordt de totale capaciteit in een gebied onder de aangesloten woningen verdeeld, met als gevolg dat de verbinding in de spitsuren trager en/of instabiel kan worden.

In grote delen van de buitengebieden ligt uitsluitend koper. Hier is men genoodzaakt gebruik te maken van telefonie en internet over ADSL, wat aanzienlijk trager is dan coax kabel. Voor televisie is alleen de weersafhankelijke schotel van CanalDigitaal mogelijk en op enkele plekken het matige Digitenne van KPN. Afhankelijk van de afstand tot een KPN verdeelkast heeft slechts een enkeling interactieve TV.

Over glasvezel zijn alle diensten mogelijk, dus telefonie, het snelste en meest stabiele internet, en interactieve TV met de hoogst mogelijke beeldkwaliteit. De glasvezel aansluiting komt in de woning zelf, filevorming komt niet voor, ook niet tijdens de spitsuren. Bovendien is de stabiliteit van het glasvezel netwerk vele malen groter dan bij coax/koper. Vandaar dat glasvezel al jaren wordt gebruikt in bijvoorbeeld ziekenhuizen, grote bedrijven en in het leger.

Kenmerkend voor de internetsnelheid bij glasvezel is dat de uploadsnelheid even hoog is als de downloadsnelheid. Downloaden van films gaat dus razend snel. Uploaden van grote/veel bestanden gaat dan ook razend snel (bijvoorbeeld foto's naar de Hema uploaden, of online werken/huiswerk maken/back-uppen/dropbox etc.).

Is 5G een volwaardige vervanger voor glasvezel?

Vaak wordt ons de vraag gesteld of 5G niet een veel goedkopere (en wellicht betere) oplossing is. Helaas blijkt dat niet het geval. Er kleven aan 5G een aantal nadelen:

 • De 5G standaard is nog volop in ontwikkeling. Er worden proeven gedaan, maar de verwachting is dat de standaard over een aantal jaar pas werkelijk wordt vastgesteld. Uitrol zal pas na 2020 beginnen.
 • Bij het gebruik van 5G is de snelheid van de verbinding afhankelijk van de capaciteit van de zendmast en het aantal gebruikers. Hoe meer gebruikers gebruik maken van de mast, hoe trager de verbinding zal worden.

Verder is de verwachting dat het gebruik van mobiele data de komende jaren zo'n 40-45% per jaar toeneemt. De mobiele operators zien dit ook en proberen daarom steeds meer data om te leiden naar vaste netwerken. Doen ze dit niet, dan zit het mobiele netwerk in no-time vol.

Onlangs hebben TNO en Dialog in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van digitale connectiviteit. Ook zij stellen (op pagina 6 in het rapport) dat mobiele netwerken een steeds belangrijkere aanvulling op de vaste netwerken zullen worden, maar geen volwaardig alternatief zijn. Kortom, aanleg van een vast netwerk blijft noodzakelijk.

Kunt u mij helpen bij de overstap?

Wij realiseren ons dat overstappen niet voor iedereen even eenvoudig is. Daarom zullen we u helpen. Zo verzorgen wij voor u dat uw huidige abonnement tijdig wordt opgezegd. Als u een nieuwe e-mailadres nodig heeft kunnen wij u daar ook bij helpen. Loopt u tegen andere praktische vragen aan, dan ondersteunen wij u zoveel als mogelijk.

Wanneer is een bedrijfsaansluiting van toepassing?

De Kabeltex Only, Standaard en GO abonnementen kunnen worden afgesloten door consumenten en kleinzakelijke bedrijven. Kabeltex hanteert hierbij de vuistregel dat bedrijven met maximaal 5 (administratieve) werkplekken onder de kleinzakelijke markt vallen. Heeft u meer dan 5 (administratieve) werkplekken, dan valt u onder grootzakelijk en is een bedrijfsaansluiting voor u van toepassing.

Ook voor de recreatieve sector is soms een bedrijfsaansluiting van toepassing. Denk hierbij aan een camping met verhuurbungalows waarvoor een internet en/of TV aansluiting aanwezig moet zijn. Of het aanbieden van wifi voor uw gasten.

Voor bedrijfsaansluitingen neemt Kabeltex contact met u op om uw eisen en wensen door te spreken. Op basis daarvan wordt een offerte aangeboden.

Indien u twijfelt of een bedrijfsaansluiting op u van toepassing is, neem dan contact met ons op.

Hoe wordt de kabel in mijn tuin aangelegd?

Per aansluiting wordt bekeken hoe de kabel van de weg naar de woning het beste aangelegd kan worden. Eén van de mogelijkheden is dat de kabel via een boring onder uw tuin wordt door “geschoten”. In dat geval hoeft uw tuin dus niet helemaal open gegraven worden. Mocht in uw tuin wel gegraven moeten worden, dan zorgen we ervoor dat dit tot een minimum wordt beperkt en dat uw tuin weer netjes wordt achter gelaten.

Ik woon net buiten de grens van Hollands Kroon, kan ik ook een aansluiting krijgen?

Woont u net buiten Hollands Kroon in de gemeente Den Helder of Schagen? Dan kunt u inschrijven via de website van Kabeltex: https://noordkop.kabeltex.nl/.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als u verhuist kunt u in principe uw glasvezelabonnement behouden. Tenminste, als uw nieuwe woning zich bevindt binnen de gemeente Hollands Kroon en deze ook al is aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Verhuist u naar een woning waar geen glasvezel aanwezig is? Dan komt uw abonnement in principe te vervallen. Bevindt uw nieuwe woning zich binnen de gemeente Hollands Kroon dan heeft u wellicht de mogelijkheid om de woning alsnog aan te sluiten. Neem in dat geval contact op met de coöperatie Breedband Hollands Kroon om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Verhuist u naar een woning buiten de gemeente Hollands Kroon? Dan komt uw abonnement in principe te vervallen. Tenzij uw nieuwe woning ook beschikt over glasvezel en hier door uw provider ook de dienst wordt aangeboden. Neem in dat geval contact op met uw provider om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik aansprakelijk worden gesteld als de Coöperatie in financiële moeilijkheden komt?

Breedband Hollands Kroon is een zogenoemde Coöperatieve Vereniging U.A (met Uitgesloten Aansprakelijkheid). Als individueel lid bepaalt u mee maar bent u uitgesloten van aansprakelijkheid.

2. Internet

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over abonnementen en techniek?

Op de website van Kabeltex vindt u altijd de meest actuele informatie bij de FAQ. Deze vindt u hier.

3. Telefonie

Waar vind ik informatie over abonnementen en techniek?

Op de website van Kabeltex vindt u altijd de meest actuele informatie bij de FAQ. Deze vindt u hier.

4. Televisie

Waar vind ik informatie over abonnementen en techniek?

Op de website van Kabeltex vindt u altijd de meest actuele informatie bij de FAQ. Deze vindt u hier.

5. Overig

Wie zijn en wat doen Delta Rijssen Infratechniek en Delta Rijssen Glasvezel Investeringen BV

Dit is een bedrijf van 2 personen, gevestigd op het zelfde adres als Reggeborgh te Rijssen (voorzitter Raad van Bestuur van Reggeborgh is Eelco Block, voormalig vz RvB KPN). Reggeborgh (voorheen Wessels sr.) was oa eigenaar van Reggefiber. Reggefiber is sinds 2016 100% van KPN. Een medewerker van toen Reggefiber nu KPN, Janroel Salomons, onderhandelde destijds met ons gedurende 1,5 jaar en staat nu vermeld op de overeenkomsten tussen Delta Rijssen en KPN. Delta Rijssen meldde zich eind 2018 bij ons, zij waren geïnteresseerd in onze abonnementen. Delta Rijssen diende eind 2018 bezwaar in op het verstrekken van de garantstelling aan ons. Tijdens de rechtszaak van hun beroep jl. 14 juni stelde eigenaar D. Wessels dat "hij" het netwerk aanlegt en dat KPN het onderhoud gaat doen, dat de garantstelling onrechtmatig is omdat het gebied niet meer wit is want er is een commerciële partij (namelijk Delta zelf) die zelf een netwerk wil (onlangs is gaan) aanleggen. Delta Rijssen opereert ook onder de naam Digitale Stad.

Wie zijn en wat doen FiberFlevo - FiberNH

Dit zijn 2 eigenaren van een klein ICT-bedrijf. In 2017 hebben zij in de Noordoostpolder een glasvezelnetwerk aangelegd. Zij werken met de provider Solcon. Solcon is sinds 2017 100% eigendom van KPN. Zij werken met dezelfde aannemer als Delta Rijssen nl Selecta Infratechniek. Eind 2017 meldden zij zich bij ons om gezamenlijk de procedure te doorlopen en afscheid te nemen van Kabeltex. Zij wilden niet aangeven wie hun investeerder was, gaven geen inzicht in hun businesscase, wilden wel onze inzet en onze vrijwilligers en abonnementen. Zij brachten daardoor geen vertrouwen inzake daadwerkelijke realisatie van de aanleg. Hun manier van werken ervaren wij als onzuiver, zij verspreiden met opzet valselijke informatie. Er zijn gevallen bekend waarbij zij zich voordoen als ambassadeur van een andere partij. Laatstelijk stuurden zij Kabeltex abonnees een opzegkaart. In Den Helder leggen zij momenteel glasvezel aan daar waar Kabeltex dat enkele weken geleden heeft aangelegd. Zij zijn onlangs afgestapt van het criterium van een succesvolle vraagbundeling alvorens aan te kunnen gaan leggen, zij leggen nu aan daar waar anderen zijn/ gaan starten, zoals in Den Helder. Zij voeren nu procedures in hoger beroep om onze lening met garantstelling tegen te gaan. Die procedures worden door hun advocaat nagenoeg gekopieerd van de advocaten van Delta Rijssen.

Waarom geeft de gemeente aan 2 partijen een aanlegvergunning?

Vergunningsaanvragen die in het kader van de Telecomwet worden gedaan zijn in beginsel gedoogplichtig. Dit houdt in dat de gemeente de aanvraag in principe niet kan weigeren. Dit leidt ertoe dat er nu meerdere partijen een vergunning hebben gekregen.

Hoe kan ik zien wie waar aan het aanleggen is?

Ons herkent u aan paarse kabels, de aannemer van FiberNH en Delta Infratechniek gebruikt oranje kabels.

Hoe kan ik zien wie bij mij komt aanleggen en wanneer?

De ambitie van Breedband Hollands Kroon is nog steeds de aanleg van het gehele buitengebied van de gemeente Hollands Kroon. De planning van aanleg kunt u vinden onder de kop Planning. Voordat er door ons bij u in de buurt daadwerkelijk wordt gegraven krijgt u daarvan een huis-aan-huis berichtgeving.

Wij zijn niet op de hoogte van de plannen van andere partijen.

Met welke aannemer werkt de Coöperatie en Kabeltex?

De hoofdaannemer is Photonic Networks uit Alkmaar. Deze partij heeft veel ervaring in het ontwerpen en aanleggen van glasvezelnetwerken en doet al vele jaren werk voor Kabeltex.

Laat ik Selecta Infratechniek toe op mijn terrein? Kan ik hen weigeren?

In principe kunt u Selecta Infratechniek weigeren. Toch raden wij aan de aansluiting van hen te accepteren. Hoewel het niet in de lijn der verwachting ligt zou het in de toekomst kunnen zijn dat wordt besloten om niet een tweede netwerk naast dat van Delta Rijssen aan te leggen, maar in plaats daarvan gebruik te maken van het netwerk van Delta Rijssen. In dat geval heeft u die aansluiting dus nodig om het abonnement van Kabeltex te kunnen ontvangen.

Ik heb een klacht over de aanleg, tot wie richt ik mij?

Ga eerst na wie de aanleg uitvoert. Wordt er een oranje kabel gebruikt, dan wordt het netwerk door Selecta Infratechniek aangelegd. In dat geval richt u zich tot hen, of tot de gemeente. Wordt er een paarse buis gebruikt, dan wordt de aanleg uitgevoerd door Photonic Networks. U kunt zich dan richten tot de persoon waarvan in de huis-aan-huis brief het 06-nummer is opgenomen. Ook kunt u de coöperatie benaderen.

Wie is Digitale Stad? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

Digitale Stad is de BV van Delta Rijssen die de abonnementen met de providers (KPN) aanbiedt.

Welke vragen moet ik stellen aan Digitale Stad (Delta Rijssen)? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

Kabels in de grond wil nog niet zeggen dat het werk bijna klaar is daarom zou u kunnen vragen:

 • Gaat Digitale Stad daadwerkelijk de in huis-werkende (zogenaamde home-activated) aansluitingen op korte termijn realiseren? En wanneer dan?
 • Waarom werkt KPN wel met Digitale Stad samen en heeft KPN een soortgelijke samenwerking met de Coöperatie steeds gefrustreerd?
 • Waarom is Delta Rijssen (de eigenaar van Digitale Stad) snel gaan aanleggen en procederen toen bleek dat de Coöperatie met Kabeltex daadwerkelijk eea rond hadden?

Legt Delta Rijssen op alle adressen in het buitengebied van Hollands Kroon aan?

Wij hebben geen inzicht in wat door Delta Rijssen wordt gedaan. Op basis van meldingen van onze leden lijkt het dat Delta niet de industriegebieden meeneemt. Ook weten wij niet of ze ook de extreem dure buitengebied adressen meenemen. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat Delta Rijssen niet in het door Kabeltex aangelegde gebied komt zolang nog niet overal in de gemeente een glasvezelaansluiting ligt. Verder stelt Delta in haar pleitnotitie tijdens een hoorzitting dat ze niet over het gebied van Kabeltex heen kunnen of te wel niet dubbel gaan aanleggen.

Wat is het verschil in aanleg door Kabeltex en de andere partijen?

Kabeltex legt haar netwerk aan door eerst buizen in de grond te leggen. In die buizen worden de glasvezelkabels geblazen (zie deze film om te zien hoe dit werkt). Het gebruik van buizen zorgt ervoor dat beheer en onderhoud vereenvoudigd wordt. Achteraf nieuwe aansluitingen toevoegen aan het netwerk is op deze manier mogelijk met zeer beperkte graafwerkzaamheden.

Delta Rijssen en FiberNH gebruiken een iets andere methode. Voor de klantaansluitingen leggen zij de glasvezelkabels direct in de grond. Achteraf toevoegen van nieuwe aansluitingen kan wel, maar vergt veel graafwerk. Daarnaast is de kans op (graaf)schade iets groter.

Als ik ter overbrugging toch een abonnement afsluit bij Digitale Stad, waar moet ik dan op letten? (vraag uit de Wieringermeer en Niedorp)

Als u zich wel inschrijft bij Digitale Stad (Delta Rijssen), vanuit de gedachte dat u dan op korte termijn snel internet heeft en per maand kunt opzeggen, leest u dan alstublieft de algemene voorwaarden goed. Garandeert Digitale Stad dat uw aansluiting wordt aangelegd en zo ja, per wanneer? En kunt u per maand opzeggen? Hoe ziet de totaalsom van de tarieven eruit? De € 2,50 per maand minder buitengebied toeslag betekent niet automatisch dat de totaalsom inclusief abonnement voordeliger wordt.

Als u besluit ter overbrugging een abonnement af te sluiten bij Digitale Stad, kan het belangrijk zijn om te letten op maandelijkse opzegbaarheid en de buitengebiedtoeslag ook per maand te betalen, in plaats van deze in een keer af te kopen. Koop dus niet de buitengebiedtoeslag af! Dit biedt u de vrijheid om zodra wij de rechtszaken achter ons hebben en e.e.a. bij u hebben aangelegd, u op ons/uw Kabeltex abonnement kunt overstappen zonder dat u hoge kosten heeft gemaakt.

 

Wordt er dubbel aangelegd?

Dat zou kunnen. We wachten eerst de definitieve uitspraak van de rechters af. Als dan de garantstelling definitief wordt toegekend besluiten we of we een tweede netwerk naast die van Delta Rijssen aanleggen of dat we een andere manier gebruiken om de Kabeltex abonnementen aan te bieden.

Blijft mijn abonnement bij Kabeltex van kracht?

Ja, wij zullen er alles aan doen om het abonnement waarvoor u bij Kabetlex heeft gekozen op enig moment bij u te kunnen leveren.

Ik woon langs de grens met Schagen, FiberH stuurt mij een opzegkaart voor Kabeltex, wat moet ik doen?

U kunt deze opzegkaart negeren. De informatie die erop staat is onjuist (artikel 1.3 van de algemene voorwaarden is niet van toepassing). Kabeltex zal gewoon uw abonnement leveren.

Wat als het FiberNH en/of Delta Rijssen toch lukt de garantstelling van tafel te krijgen en er daardoor geen geld vrij komt?

Wij gaan er niet vanuit dat de garantstelling wordt ingetrokken. Hoe lang de procedures nog kunnen lopen weten wij niet. De rechters begrijpen de urgentie, maar hebben tijd nodig om een zorgvuldige uitspraak te formuleren.

Waarom is de Coöperatie geen samenwerking met KPN aangegaan?

Dat wilden wij heel graag. Gedurende 1,5 jaar hebben wij met KPN/Reggefiber intensieve gesprekken gevoerd. Talloze scenario’s zijn geopperd, elke keer als een oplossing voor een KPN-barrière werd gevonden formuleerde KPN een nieuwe beperking. Wij waren gewaarschuwd voor de vertragingstactiek van KPN en konden die tactiek niet meer ontkennen dus zijn de gesprekken gestopt. Nu blijkt dat KPN met Delta Rijssen wel afspraken zijn gemaakt waar wij ook aan konden voldoen. 

Wat is een markconsultatie?

Voordat er staatssteun wordt verstrekt wordt dat voornemen gepubliceerd en actief aan de markt kenbaar gemaakt zodat spelers op die markt hun concrete en aantoonbaar serieuze plannen kunnen tonen, op basis waarvan een staatssteun verstrekking niet doorgaat. M.b.t. Hollands Kroon heeft 3x een markconsultatie plaatsgevonden.